Geðheilbrigði

Á Heilbrigðisstofnun Suðurnesja eru starfrækt tvö teymi sem sinna sálfélagslegri þjónustu, geðteymi og forvarnar- og meðferðarteymi barna, sem starfa eftir stefnu og aðgerðaáætlun stjórnvalda í geðheilbrigðismálum.

Teymin sinna greiningu og meðferð á algengustu geðröskunum á heilsugæslustigi ásamt því að veita meðferð og rágjöf við verðandi og nýbakaða foreldra og þá sér í lagi mæður. Geðteymið sinnir fólki 18 ára og eldri og FMTB sinnir foreldrum og börnum upp að 18 ára.

Þjónusta teymanna nær til allra sveitarfélaga á Suðurnesjum.

Sé þörf á bráðaþjónustu er bent á bráðamóttöku geðsviðs LSH.

Bráðaþjónusta göngudeild geðdeilda: sími 543-4050, opið virka daga 12-19 og helgar og hátíðir 13-17

Vakthafandi læknir á geðdeild: sími 543-1000

Geðteymi
Í teyminu eru starfandi sálfræðingar og læknir.

Markhópur: 
Meðferðaraðilar geðteymis HSS veita göngudeildarþjónustu á dagvinnutíma til þjónustuþega 18 ára og eldri með algengustu geðraskanirnar.

Ekki er unnið með félagslegan vanda, áfengisvanda, þroskaskerðingu og annan vanda sem krefst sérhæfðari þjónustu.

Tilvísunarferli:
 
Tilvísun þarf að berast frá lækni með lýsingu á vanda og grun um geðgreiningu. Þjónustuþegar fá símtal innan nokkra vikna þar sem þeir eru boðaðir í inntökuviðtal þar sem greining á vanda ásamt mati á þjónustuþörf fer fram. Ef mál á heima hjá geðteymi fer einstaklingur á biðlista eftir einstaklingsþjónustu. Annars er tilvísun vísað frá, vísað í meira viðeigandi úrræði eða hópúrræðis innan HSS.

Um meðferð:
 
Unnið er eftir gagnreyndum meðferðum. Í upphafi er gerður meðferðarsamningur þar sem ákveðin eru batamarkmið ásamt áætluðum fjölda viðtala eftir eðli vanda (yfiirleitt 8-16 skipti). Tíðni viðtala fer eftir þörf, oftast einu sinni í viku til að byrja með. Notast er við sálfræðileg mælitæki til að meta og fylgjast með árangri.

Forvarnar- og meðferðarteymi barna
Í teyminu  eru starfandi sálfræðingar og fjölskylduráðgjafi.

Markhópar:
Börn og unglingar að 18 ára aldri sem falla fyrir utan ramma þeirrar þjónustu sem skólasálfræðingar veita á Suðurnesjum. Dæmi um viðfangsefni teymisins er uppeldis- og fjölskylduvandi, hegðunarerfiðleikar, þunglyndi- og kvíði, félagsvandi og afleiðingar áfalla. Í vinnu með börnum og unglingum er unnið eftir þörfum með foreldrum þeirra og fjölskyldu.

Mæður barna á aldrinum 0 – 3 ára
sem eru að kljást við tilfinningalegan vanda. Boðið er upp á fjölskylduviðtöl og einstaklingsmeðferð sem beinist að því að auka virkni fjölskyldunnar til sjálfshjálpar. Áherslal er lögð á að efla tengslamyndum milli barns og foreldris.

Tilvísunarferli:
 
Foreldrar og börn geta fengið þjónustu að undangengnu tilvísanaferli. Tilvísanir berast frá fagaðilum á HSS, sálfræðingum fræðsluskrifstofu og starfsfólki félagsþjónustu auk annarra fagaðila.

Aðalnúmer

422-0500

Grindavík

422-0750

Vaktsími eftir lokun

1700

Neyðarnúmer

112