Heilsuvernd skólabarna

Heilsuvernd skólabarna er framhald af ung- og smábarnavernd og eru 11 grunnskólar í umsjá hennar.

Lögð er áhersla á fræðslu og heilsueflingu barnanna ásamt reglubundnu eftirliti með líkamlegri og andlegri heilsu þeirra. Hjúkrunarfræðingar í skólaheilsugæslu styðjast við leiðbeiningar um heilsuvernd grunnskólabarna 

Helstu áherslur í heilsuvernd skólabarna eru:

  • Fræðsla og heilsuefling
  • Bólusetningar
  • Skimarnir
  • Viðtöl um heilsu og líðan
  • Umsjón og eftirlit með umönnun langveikra barna innan skólans
  • Ráðgjöf til nemenda, fjölskyldna þeirra og starfsfólks skólans

Ónæmisaðgerðir eru framkvæmdar samkvæmt leiðbeiningum landlæknis.

Hjúkrunarfræðingar eiga sæti í nemendaverndarráðum allra grunnskóla Suðurnesja og eru tengiliðir skóla, heimila og HSS. Þeir starfa í þverfaglegum teymum innan skóla um málefni barna með sérþarfir og þurfa sérstök úrræði.

  • Ef óhapp eða slys verður á skólatíma sér starfsfólk skólans um fyrstu hjálp
  • Ef nemandi þarf að fara á heilsugæslustöð eða slysadeild fara foreldrar/forráðamenn með barninu