Heimahjúkrun


HSS veitir heimahjúkrun annars vegar út frá heilsugæslunni í Reykjanesbæ fyrir Suðurnesjabæ, Reykjanesbæ og Voga, og hins vegar frá hjúkrunardeildinni í Víðihlíð fyrir Grindavík. Markmið heimahjúkrunar er að styðja einstaklinga að ná líkamlegri og andlegri færni og gera þeim þannig kleift að búa heima við sem eðlilegastar aðstæður þrátt fyrir veikindi og/eða skerta færni.

Heimahjúkrun HSS vinnur auk þess í nánu samstarfi við stuðningsþjónustu Reykjanesbæjar.

Þjónustan er fyrir alla aldurshópa og hjúkrunarfræðingar og sjúkraliðar heimsækja skjólstæðinga í heimahús. Þjónustan byggir á þörf hvers og eins, og flokkast í þrjá flokka:

Stuðning, lyfjaeftirlit og / eða böðun:
Einstaklingar sem þurfa stuðning, eru t.d. óöruggir og / eða kvíðnir, en eru að mestu sjálfbjarga.

Sérhæfða hjúkrun:
Einstaklingur sem þarfnast sérhæfðrar hjúkrunar, s.s. sárameðferð, sýklalyfjagjöf og hjartabilunareftirlit.

Víðtæka hjúkrun og / eða líknandi meðferð vegna langvinns sjúkdóms:
Einstaklingur sem þarfnast víðtækrar hjúkrunar daglega eða oft á dag vegna langvinnra sjúkdóma s.s. heilabilunar, geðfötlunar og líkamlegrar skerðingar.

Þjónustutími heimahjúkrunar HSS er alla daga vikunnar kl. 08:00 – 23:30

Umsóknir og mat á þjónustuþörf
Beiðni/umsókn um heimahjúkrun þarf að berast skriflega frá starfsfólki í heilbrigðis- eða félagsþjónustu.

Ef unnt er að verða við beiðninni kemur hjúkrunarfræðingur í vitjun, metur hjúkrunarþörf og skipuleggur þjónustuna í samvinnu við einstaklinginn, fjölskyldu hans og aðrar heilbrigðisstéttir.

Útskrift
Heimahjúkrun er veitt meðan þörf er á þjónustu. Þegar viðkomandi hefur náð líkamlegri og andlegri hæfni til að bjarga sér sjálfur, hefst undirbúningur fyrir útskrift í samráði við skjólstæðing, aðstandendur, heimilislækni og stuðningsaðila.

Þjónustusímar

Hægt er að panta símtal, eða koma skilaboðum til starfsmanna á virkum dögum á milli kl. 8:00 og 16:00 í síma 422-0500.

Utan dagvinnutíma, frá kl. 16:00 til 23:30 og um helgar er svarað í vaktsíma heimahjúkrunar 860-0140.

Aðalnúmer

422-0500

Grindavík

422-0750

Vaktsími eftir lokun

1700

Neyðarnúmer

112