Bóluefni fyrir lifrarbólgu A og B ekki til á landinu

sn vaccineHAthygli er vakin á því að ekki er hægt að bólusetja gegn lifrarbólgu A og B á HSS þar sem bóluefni er ekki tiltækt á landinu sem stendur.

Efni hefur verið pantað en ekki er vitað nákvæmlega hvenær næsta sending kemur til landsins.

Fólk er engu að síður hvatt til að hafa samband við símaráðgjöf hjúkrunarfræðinga á HSS í síma 422-0500 varðandi ráðgjöf tengt bólusetningum.

Laus framtíðarstaða sjúkraþjálfara

Heilbrigðisstofnun Suðurnesja óskar eftir að ráða sjúkraþjálfara til starfa. Um er að ræða framtíðarstarf. Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.

 Á stofnuninni er góð samvinna milli deilda, boðleiðir eru stuttar og hér ríkir góður starfsandi.

Helstu verkefni og ábyrgð

Sjúkraþjálfari sinnir sjúkrahúss- og heilsugæslusviði og starfar í nánu samstarfi við fagfólk á deildum stofnunarinnar. Starfsvið eru m.a. almenn lyflækningadeild, hjartaendurhæfing og vinna á hvíldar- og endurhæfingardeild. Hann starfa samkvæmt lögum og reglugerðum um heilbrigðisstarfsmenn.

Hæfniskröfur

Sjúkraþjálfari með íslenskt starfsleyfi
Góð íslenskukunnátta
Faglegur metnaður og vandvirkni.
Jákvætt og hlýtt viðmót.
Góð samskiptahæfni.
Sjálfstæði í vinnubrögðum.
Starfsreynsla er kostur

Frekari upplýsingar um starfið

Laun eru samkvæmt kjarasamningi fjármálaráðherra og hlutaðeigandi stéttarfélags. Sótt er um starfið rafrænt hér á vefnum undir Laus störf eða með því að smella hér. Umsókn fylgi náms- og starfsferilskrá ásamt afriti af prófskírteinum og starfsleyfi. Ákvörðun um ráðningu byggist á innsendum gögnum og/eða umsögnum. Tekið er mið af jafnréttisstefnu HSS við ráðningar á stofnunina. Öllum umsóknum verður svarað. Umsóknir geta gilt í sex mánuði.

Starfshlutfall er 50 %.

Umsóknarfrestur er til og með 7. maí 2018.

 

Nánari upplýsingar veitir:

Sara Guðmundsdóttir, yfirsjúkraþjálfari  í síma 422-0500, 860-0176 eða í gegnum netfangið sara@hss.is

Lausar sumarafleysingastöður í heimahjúkrun

Heilbrigðisstofnun Suðurnesja óskar eftir að ráða hjúkrunarfræðinga til starfa í heimahjúkrun. Um er að ræða afleysingarstörf frá 1. maí 2018 til 31. ágúst 2018, unnið er í vaktavinnu. Leitað er eftir áhugasömum og metnaðarfullum einstaklingum sem geta unnið sjálfstætt. Á stofnuninni er góð samvinna milli deilda, boðleiðir eru stuttar og hér ríkir góður starfsandi.

Á Heilbrigðisstofnun Suðurnesja eru þrjú svið; heilsugæslusvið, sjúkrahússsvið og hjúkrunarsvið.

Helstu verkefni og ábyrgð

Hjúkrunarfræðingar í heimahjúkrun veita víðtæka hjúkrun í heimahúsum vegna sjúkdóma og/eða líkamlegrar eða andlegrar skerðingar. Þeir styðja við skjólstæðinga og aðstandendur þeirra sem og samstarfsfólk og skipuleggja hjúkrun og aðra þjónustu sem þörf er á hverju sinni. Þeir eru í samskiptum við aðrar sjúkrastofnanir sem og heilbrigðis- og fagstéttir með hagsmuni skjólstæðinga og öryggi að leiðarljósi. Unnið er á grundvelli þverfaglegs samstarfs sérfræðinga og áhersla lögð á heildarsýn og samþætta þjónustu. Hjúkrunarfræðingar starfa samkvæmt lögum og reglugerðum um heilbrigðisstarfsmenn, siðareglum og markmiðum hjúkrunar og deildarinnar.

Hæfniskröfur

Íslenskt hjúkrunarleyfi.
Faglegur metnaður.
Góð samskiptahæfni.
Sjálfstæði í vinnubrögðum.
Hlýtt og jákvætt viðmót.
Tveggja ára starfsreynsla.
Góð íslenskukunnátta.

Frekari upplýsingar um starfið

Laun eru samkvæmt kjarasamningi fjármálaráðherra og hlutaðeigandi stéttarfélags. Sótt er um starfið rafrænt hér á vefnum undir Laus störf eða með því að smella hér. Umsókn fylgi náms- og starfsferilskrá ásamt afriti af prófskírteinum og starfsleyfi. Ákvörðun um ráðningu byggist á innsendum gögnum og/eða umsögnum. Tekið er mið af jafnréttisstefnu HSS við ráðningar á stofnunina. Öllum umsóknum verður svarað.

Starfshlutföll 50 - 100%

Umsóknarfrestur er til og með 30. apríl 2018   

Nánari upplýsingar veitir

Margrét Blöndal s.422-0500 og 860-0153. Netfang: margretb@hss.is

Bryndís Sævarsdóttir s.422-0500  og 861 3930 Netfang: bryndis@hss.is

Laus staða hjúkrunarfræðings á slysa- og bráðadeild

Vegna aukinna verkefna á slysa- og bráðamóttöku eru laus staða hjúkrunarfræðings til umsóknar. Slysa- og bráðamóttakan er opin allan sólarhringinn og er unnið á vöktum.

Á deildinni starfa hjúkrunarfræðingar við fjölbreytt og krefjandi verkefni, í nánu samstarfi við fagfólk í öðrum sérgreinum og á öðrum deildum stofnunarinnar þar sem boðleiðir eru stuttar.

Í boði er einstaklingsaðlögun undir leiðsögn reyndra hjúkrunarfræðinga. Starf á slysa- og bráðamóttöku bíður upp á tækifæri til að þróa með sér mikla faglega þekkingu og hæfni í sjálfstæðum vinnubrögðum.

 Á Heilbrigðisstofnun Suðurnesja eru þrjú svið; heilsugæslusvið, sjúkrahússsvið og hjúkrunarsvið. Starfsstöðvar eru í þremur sveitarfélögum; Grindavík, Reykjanesbæ og Vogum.

Helstu verkefni og ábyrgð

Hjúkrunarfræðingar á slysa- og bráðamóttöku starfa samkvæmt lögum og reglugerðum um heilbrigðisstarfsmenn, siðareglum og markmiðum hjúkrunar og deildarinnar.

Hæfniskröfur

Íslenskt hjúkrunarleyfi
Jákvætt viðmót og sjálfstæð vinnubrögð 
Góða hæfni og getu til samvinnu/teymisvinnu
Starfsreynsla er æskileg
Framhaldsmenntun sem nýtist í starfi er kostur
Íslensku- og enskukunnátta skilyrði

Frekari upplýsingar um starfið

Laun eru samkvæmt kjarasamningi fjármálaráðherra og hlutaðeigandi stéttarfélags. Sótt er um starfið rafrænt hér á vefnum undir Laus störf. Umsókn fylgi náms- og starfsferilskrá ásamt afriti af prófskírteinum og starfsleyfi. Ákvörðun um ráðningu byggist á innsendum gögnum og/eða umsögnum. Tekið er mið af jafnréttisstefnu HSS við ráðningar á stofnunina. Öllum umsóknum verður svarað. Umsóknir gilda í sex mánuði.

Starfshlutföll 30 – 100%

Umsóknarfrestur er til og með 16. apríl 2018   

Nánari upplýsingar veitir

Íris Kristjánsdóttir í gegnum netfangið iris@hss.is eða í síma 422-0500

Guðný Birna í gegnum netfangið gudnyg@hss.is eða í síma 422-0500

Sækja um 

Laus sumarafleysingastaða hjúkrunarfræðings í heimahjúkrun

Heilbrigðisstofnun Suðurnesja óskar eftir að ráða hjúkrunarfræðing til starfa í heimahjúkrun. Um er að ræða afleysingarstarf frá 1. maí 2018 til 31. ágúst 2018, unnið er í vaktavinnu. Leitað er eftir áhugasömum og metnaðarfullum einstakling sem geta unnið sjálfstætt. Á stofnuninni er góð samvinna milli deilda, boðleiðir eru stuttar og hér ríkir góður starfsandi.

Á Heilbrigðisstofnun Suðurnesja eru þrjú svið; heilsugæslusvið, sjúkrahússsvið og hjúkrunarsvið.

Helstu verkefni og ábyrgð

Hjúkrunarfræðingar í heimahjúkrun veita víðtæka hjúkrun í heimahúsum vegna sjúkdóma og/eða líkamlegrar eða andlegrar skerðingar. Þeir styðja við skjólstæðinga og aðstandendur þeirra sem og samstarfsfólk og skipuleggja hjúkrun og aðra þjónustu sem þörf er á hverju sinni. Þeir eru í samskiptum við aðrar sjúkrastofnanir sem og heilbrigðis- og fagstéttir með hagsmuni skjólstæðinga og öryggi að leiðarljósi. Unnið er á grundvelli þverfaglegs samstarfs sérfræðinga og áhersla lögð á heildarsýn og samþætta þjónustu. Hjúkrunarfræðingar starfa samkvæmt lögum og reglugerðum um heilbrigðisstarfsmenn, siðareglum og markmiðum hjúkrunar og deildarinnar.

Hæfniskröfur

Íslenskt hjúkrunarleyfi.
Faglegur metnaður.
Góð samskiptahæfni.
Sjálfstæði í vinnubrögðum.
Hlýtt og jákvætt viðmót.
Tveggja ára starfsreynsla.
Góð íslenskukunnátta.

Frekari upplýsingar um starfið

Laun eru samkvæmt kjarasamningi fjármálaráðherra og hlutaðeigandi stéttarfélags. Sótt er um starfið rafrænt hér á vefnum undir Laus störf. Umsókn fylgi náms- og starfsferilskrá ásamt afriti af prófskírteinum og starfsleyfi. Ákvörðun um ráðningu byggist á innsendum gögnum og/eða umsögnum. Tekið er mið af jafnréttisstefnu HSS við ráðningar á stofnunina. Öllum umsóknum verður svarað.

Starfshlutföll 50%

Umsóknarfrestur er til og með 16. apríl 2018   

Nánari upplýsingar veitir

Margrét Blöndal s.422-0500 og 860-0153. Netfang: margretb@hss.is

Bryndís Sævarsdóttir s.422-0500  og 861 3930 Netfang: bryndis@hss.is

Sækja um 

Laus afleysingastaða hjúkrunarfræðings í heimahjúkrun

Heilbrigðisstofnun Suðurnesja óskar eftir að ráða hjúkrunarfræðing til starfa í heimahjúkrun. Um er að ræða afleysingarstarf frá 1 maí 2018 til 31 ágúst 2019, unnið er í vaktavinnu. Leitað er eftir áhugasömum og metnaðarfullum einstakling sem geta unnið sjálfstætt. Á stofnuninni er góð samvinna milli deilda, boðleiðir eru stuttar og hér ríkir góður starfsandi.

Á Heilbrigðisstofnun Suðurnesja eru þrjú svið; heilsugæslusvið, sjúkrahússsvið og hjúkrunarsvið.

Helstu verkefni og ábyrgð

Hjúkrunarfræðingar í heimahjúkrun veita víðtæka hjúkrun í heimahúsum vegna sjúkdóma og/eða líkamlegrar eða andlegrar skerðingar. Þeir styðja við skjólstæðinga og aðstandendur þeirra sem og samstarfsfólk og skipuleggja hjúkrun og aðra þjónustu sem þörf er á hverju sinni. Þeir eru í samskiptum við aðrar sjúkrastofnanir sem og heilbrigðis- og fagstéttir með hagsmuni skjólstæðinga og öryggi að leiðarljósi. Unnið er á grundvelli þverfaglegs samstarfs sérfræðinga og áhersla lögð á heildarsýn og samþætta þjónustu. Hjúkrunarfræðingar starfa samkvæmt lögum og reglugerðum um heilbrigðisstarfsmenn, siðareglum og markmiðum hjúkrunar og deildarinnar.

Hæfniskröfur

Íslenskt hjúkrunarleyfi.
Faglegur metnaður.
Góð samskiptahæfni.
Sjálfstæði í vinnubrögðum.
Hlýtt og jákvætt viðmót.
Tveggja ára starfsreynsla.
Góð íslenskukunnátta.

Frekari upplýsingar um starfið

Laun eru samkvæmt kjarasamningi fjármálaráðherra og hlutaðeigandi stéttarfélags. Sótt er um starfið rafrænt hér á vefnum undir Laus störf. Umsókn fylgi náms- og starfsferilskrá ásamt afriti af prófskírteinum og starfsleyfi. Ákvörðun um ráðningu byggist á innsendum gögnum og/eða umsögnum. Tekið er mið af jafnréttisstefnu HSS við ráðningar á stofnunina. Öllum umsóknum verður svarað. Umsóknir gilda í sex mánuði.

Starfshlutfall 80%

Umsóknarfrestur er til og með 16. apríl 2018   

Nánari upplýsingar veita

Margrét Blöndal s.422-0500 og 860-0153. Netfang: margretb@hss.is

Bryndís Sævarsdóttir s.422-0500  og 861 3930 Netfang: bryndis@hss.is

Sækja um

Laus staða hjúkrunarfræðings í heimahjúkrun

Heilbrigðisstofnun Suðurnesja óskar eftir að ráða hjúkrunarfræðing til starfa í heimahjúkrun. Um er að ræða framtíðarstarf og unnið er í vaktavinnu. Leitað er eftir áhugasömum og metnaðarfullum einstakling sem geta unnið sjálfstætt. Á stofnuninni er góð samvinna milli deilda, boðleiðir eru stuttar og hér ríkir góður starfsandi.

Á Heilbrigðisstofnun Suðurnesja eru þrjú svið; heilsugæslusvið, sjúkrahússsvið og hjúkrunarsvið.

Helstu verkefni og ábyrgð

Hjúkrunarfræðingar í heimahjúkrun veita víðtæka hjúkrun í heimahúsum vegna sjúkdóma og/eða líkamlegrar eða andlegrar skerðingar. Þeir styðja við skjólstæðinga og aðstandendur þeirra sem og samstarfsfólk og skipuleggja hjúkrun og aðra þjónustu sem þörf er á hverju sinni. Þeir eru í samskiptum við aðrar sjúkrastofnanir sem og heilbrigðis- og fagstéttir með hagsmuni skjólstæðinga og öryggi að leiðarljósi. Unnið er á grundvelli þverfaglegs samstarfs sérfræðinga og áhersla lögð á heildarsýn og samþætta þjónustu. Hjúkrunarfræðingar starfa samkvæmt lögum og reglugerðum um heilbrigðisstarfsmenn, siðareglum og markmiðum hjúkrunar og deildarinnar.

Hæfniskröfur

Íslenskt hjúkrunarleyfi.
Faglegur metnaður.
Góð samskiptahæfni.
Sjálfstæði í vinnubrögðum.
Hlýtt og jákvætt viðmót.
Tveggja ára starfsreynsla.
Góð íslenskukunnátta.

Frekari upplýsingar um starfið

Laun eru samkvæmt kjarasamningi fjármálaráðherra og hlutaðeigandi stéttarfélags. Sótt er um starfið rafrænt á hér á vefnum undir Laus störf. Umsókn fylgi náms- og starfsferilskrá ásamt afriti af prófskírteinum og starfsleyfi. Ákvörðun um ráðningu byggist á innsendum gögnum og/eða umsögnum. Tekið er mið af jafnréttisstefnu HSS við ráðningar á stofnunina. Öllum umsóknum verður svarað. Umsóknir gilda í sex mánuði.

Starfshlutföll 50%

Umsóknarfrestur er til og með 16. apríl 2018   

Nánari upplýsingar veitir

Margrét Blöndal s.422-0500 og 860-0153. Netfang: margretb@hss.is

Bryndís Sævarsdóttir s.422-0500  og 861 3930 Netfang: bryndis@hss.is

Laus staða sjúkraliða á slysa- og bráðadeild

Heilbrigðisstofnun Suðurnesja óskar eftir að ráða sjúkraliða til starfa á slysa- og bráðamóttöku í Reykjanesbæ. Um er að ræða vaktavinnu á virkum dögum og er starfshlutfallið 80%.

Leitað er eftir áhugasömum og metnaðarfullum einstakling sem getur unnið sjálfstætt. Á stofnuninni er góð samvinna milli deilda, boðleiðir eru stuttar og hér ríkir góður starfsandi.

Á Heilbrigðisstofnun Suðurnesja eru þrjú svið; heilsugæslusvið, sjúkrahússvið og hjúkrunarsvið. Starfsstöðvar eru í þremur sveitarfélögum; Grindavík, Reykjanesbæ og Vogum.

Helstu verkefni og ábyrgð

Sjúkraliðar sinna skjólstæðingum og öðrum störfum  undir stjórn og í samvinnu við hjúkrunarfræðinga. Þeir starfa samkvæmt lögum og reglugerðum um heilbrigðisstarfsmenn.

Hæfniskröfur

Íslenskt sjúkraliðaleyfi.

Faglegur metnaður og vandvirkni.

Jákvætt og hlýtt viðmót.

Góð samskiptahæfni.

Sjálfstæði í vinnubrögðum.

Samvinnufýsi og vilji til að vinna þau verkefni sem þarf.

Að minnsta kosti 7 ára starfsreynsla.

Frekari upplýsingar um starfið

Þeir sem hafa sótt um áður eru vinsamlegast beðnir um að sækja aftur um til að endurnýja umsókn.  Sótt er um starfið rafrænt á hér á vefnum undir Laus störf.  Umsókn fylgi náms- og starfsferilskrá ásamt afriti af prófskírteinum og starfsleyfi. Ákvörðun um ráðningu byggist á innsendum gögnum og/eða umsögnum. Tekið er mið af jafnréttisstefnu HSS við ráðningar á stofnunina. Öllum umsóknum verður svarað. Umsóknir geta gilt í sex mánuði.

Starfshlutfall 80%

Umsóknarfrestur er til 16.apríl 2018

Nánari upplýsingar veitir

Íris Kristjánsdóttir í gegnum netfangið iris@hss.is eða í síma 422-0500

Guðný Birna í gegnum netfangið gudnyg@hss.is eða í síma 422-0500

Laus staða hjúkrunarfræðings í hjúkrunarmóttöku

Heilbrigðisstofnun Suðurnesja óskar eftir að ráða hjúkrunarfræðinga til starfa í hjúkrunarmóttöku Reykjanesbæ. Um er að ræða dagvinnu.

Leitað er eftir áhugasömum og metnaðarfullum einstaklingum sem geta unnið sjálfstætt. Á stofnuninni er góð samvinna milli deilda, boðleiðir eru stuttar og hér ríkir góður starfsandi.

Á Heilbrigðisstofnun Suðurnesja eru þrjú svið; heilsugæslusvið, sjúkrahússsvið og hjúkrunarsvið. Starfsstöðvar eru í þremur sveitarfélögum; Grindavík, Reykjanesbæ og Vogum.

Helstu verkefni og ábyrgð

Um er að ræða fjölbreytt og krefjandi starf. Hjúkrunarfræðingur sér meðal annars um símaráðgjöf hjúkrunarfræðinga, bólusetningar, fræðslu, heilsueflingu, blóðþrýstingseftirlit, ferðamannabólusetningar, sárameðferð og starfsmannaheilsuvernd. Unnið er á grundvelli þverfaglegs samstarfs sérfræðinga og áhersla lögð á heildarsýn og samþætta þjónustu. Hjúkrunarfræðingar starfa samkvæmt lögum og reglugerðum um heilbrigðisstarfsmenn, siðareglum og markmiðum hjúkrunar og deildarinnar.

Hæfniskröfur

 • Íslenskt hjúkrunarleyfi.
 • Faglegur metnaður.
 • Góð samskiptahæfni.
 • Sjálfstæði í vinnubrögðum.
 • Hlýtt og jákvætt viðmót.
 • Tveggja ára starfsreynsla af hjúkrunarmóttöku á heilsugæslustöð.

Frekari upplýsingar um starfið

Laun eru samkvæmt kjarasamningi fjármálaráðherra og hlutaðeigandi stéttarfélags.  Sótt er um starfið rafrænt á hér á vefnum undir Laus störf.  Umsókn fylgi náms- og starfsferilskrá ásamt afriti af prófskírteinum og starfsleyfi. Ákvörðun um ráðningu byggist á innsendum gögnum og/eða umsögnum. Tekið er mið af jafnréttisstefnu HSS við ráðningar á stofnunina. Öllum umsóknum verður svarað. Umsóknir gilda í sex mánuði.

Starfshlutföll 70 – 100%

Umsóknarfrestur er til og með 9. apríl 2018   

Nánari upplýsingar veitir

Sveinbjörg S. Ólafsdóttir, deildastjóri hjúkrunarmóttöku. Netfang: sveina@hss.is     Sími: 422-0500

Laus staða aðalbókara

Heilbrigðisstofnun Suðurnesja óskar eftir að ráða  drífandi og metnaðarfullan einstakling í starf aðalbókara. Um er að ræða framtíðarstarf og æskilegt að umsækjandi geti hafið störf sem fyrst.

Helstu verkefni og ábyrgð

Aðalbókari stýrir bókhaldi stofnunarinnar, hefur yfirumsjón með bókhaldsskráningu og sér um bókhaldsvinnslu og uppgjör til endurskoðanda. Tekur þátt í þróun bókhaldskerfa stofnunarinnar.

Hæfniskröfur

 • Viðskiptafræði eða sambærileg menntun.
 • Tveggja ára starfsreynsla sem bókari.
 • Mjög góð þekking á töflureikninum excel.
 • Reynsla af bókhaldskerfinu Oracle er kostur.
 • Þekking á opinberri stjórnsýslu er kostur.
 • Þekking og reynsla af gerð fjárhagsáætlana og ársreikninga er kostur.
 • Góð hæfni og geta til samvinnu/teymisvinnu.
 • Jákvæðni og lipurð í mannlegum samskiptum.
 • Frumkvæði í starfi, heiðarleiki, nákvæmni og öguð vinnubrögð.
 • Íslensku- og enskukunnátta.

Frekari upplýsingar um starfið

Laun eru samkvæmt kjarasamningi fjármálaráðherra og hlutaðeigandi stéttarfélags.  Sótt er um starfið rafrænt á hér á vefnum undir Laus störf. Umsókn fylgi náms- og starfsferilskrá ásamt afriti af prófskírteinum. Ákvörðun um ráðningu byggist á innsendum gögnum, umsögnum og viðtölum. Tekið er mið af jafnréttisstefnu HSS við ráðningar á stofnunina. Öllum umsóknum verður svarað. Umsóknir geta gilt í sex mánuði.

Starfshlutfall er 100%.

Umsóknarfrestur er til og með 3.04.2018 

Nánari upplýsingar veitir:

Elís Reynarsson framkvæmdastjóri fjármála og rekstrar í gegnum netfangið elis@hss.is eða í síma 422-0500.

Subscribe to this RSS feed