Laus framtíðarstaða í eldhúsi

Heilbrigðisstofnun Suðurnesja óskar eftir að ráða starfsmenn til framtíðarstarfa í eldhúsi og býtibúri.  Unnið er á 2-2-3 vöktum.

Helstu verkefni og ábyrgð

Um er að ræða aðstoð við matargerð, skömmtun, uppvask og þrif í eldhúsi.  Starfsmenn í býtibúri færa skjólstæðingum mat og sjá um alla þjónustu og þrif í kringum það.

Hæfniskröfur

 • Viðkomandi þarf að tala íslensku
 • Vera snyrtilegur og stundvís
 • Hafa jákvætt viðmót og vera sjálfstæður í vinnubrögð 
 • Hafa reynslu af áþekkum störfum

Frekari upplýsingar um starfið

Laun eru samkvæmt kjarasamningi fjármálaráðherra og hlutaðeigandi stéttarfélags.  Sótt er um starfið rafrænt á hér á vefnum undir Laus störf. Umsókn fylgi náms- og starfsferilskrá. Ákvörðun um ráðningu byggist á innsendum gögnum og/eða umsögnum. Tekið er mið af jafnréttisstefnu HSS við ráðningar á stofnunina. Öllum umsóknum verður svarað.  Umsóknir gilda í sex mánuði.

Starfshlutfall 60-80%

Umsóknarfrestur er til og með 12. mars 2018

Nánari upplýsingar veitir

Sigríður Magnúsdóttir í gegnum netfangið sigridurm@hss.is eða í síma 898-6077

Laus staða í sótthreinsun

Heilbrigðisstofnun Suðurnesja óskar eftir því að ráða sjúkraliða á skurðdeild í sótthreinsun og aðstoð við speglun. Um er að ræða dagvinnu og er starfshlutfall 50%. Starfsmaðurinn þarf að geta hafið störf 16 maí 2018.

Leitað er eftir áhugasömum og metnaðarfullum einstakling sem getur unnið sjálfstætt. Á stofnuninni er góð samvinna milli deilda, boðleiðir eru stuttar og hér ríkir góður starfsandi.

Helstu verkefni og ábyrgð

Starfsmaður á skurðdeild vinnur í nánu samstarfi við fagfólk á deildinni og starfar samkvæmt lögum og reglugerðum um heilbrigðisstarfsmenn.

Hæfniskröfur

 • Íslenskt sjúkraliðaleyfi
 • Faglegur metnaður og vandvirkni
 • Jákvætt og hlýtt viðmót
 • Góð samskiptahæfni
 • Sjálfstæði í vinnubrögðum
 • Samvinnufýsi og vilji til að vinna þau verkefni sem þarf
 • Starfsreynsla er æskileg

Frekari upplýsingar um starfið

Laun eru samkvæmt kjarasamningi fjármálaráðherra og hlutaðeigandi stéttarfélags. Sótt er um starfið rafrænt á hér á vefnum undir Laus störf.Umsókn fylgi náms- og starfsferilskrá ásamt afriti af prófskírteinum og starfsleyfi. Ákvörðun um ráðningu byggist á innsendum gögnum og/eða umsögnum. Tekið er mið af jafnréttisstefnu HSS við ráðningar á stofnunina. Öllum umsóknum verður svarað. Umsóknir geta gilt í sex mánuði.

Starfshlutfall 50%

Umsóknarfrestur er til 12. mars 2018

 Nánari upplýsingar veitir

Andrea Klara Hauksdóttir  Netfang: andrea@hss.is     Sími: 422-0500.

Bryndís Sævarsdóttir. Netfang: bryndis@hss.is     Sími: 422-0500 og 422-0643.

Laus afleysingastaða móttökuritara í Grindavík

Heilbrigðisstofnun Suðurnesja óskar eftir að ráða móttökuritara við Heilsugæsluna í Grindavík. Um er að ræða sumarafleysingar og tilfallandi afleysingar í framhaldinu.

Helstu verkefni og ábyrgð

Starfið felur meðal annars í sér símsvörun og bókanir. Upplýsingagjöf og aðstoð við skjólstæðinga.

Hæfniskröfur

 • Góð ensku og íslenskukunnátta
 • Góð almenn tölvukunnátta
 • Hæfni í mannlegum samskiptum
 • Sjálfstæði og frumkvæði í starfi
 • Reynsla af móttökuritarastörfum er kostur

Frekari upplýsingar um starfið

Laun eru samkvæmt kjarasamningi fjármálaráðherra og hlutaðeigandi stéttarfélags. Sótt er um starfið rafrænt á hér á vefnum undir Laus störf. Umsókn fylgi náms- og starfsferilskrá. Ákvörðun um ráðningu byggist á innsendum gögnum og/eða umsögnum. Tekið er mið af jafnréttisstefnu HSS við ráðningar á stofnunina. Öllum umsóknum verður svarað. Umsóknir geta gilt í sex mánuði.

Starfshlutfall er 50-100%

Umsóknarfrestur er til og með 12. mars 2018

Nánari upplýsingar veitir

Kolbrún Jóhannsdóttir, deildarstjóri á heilsugæslustöðinni í Grindavík, í síma 422-0750 eða í gegnum netfangið kolbrunj@hss.is

Kynfræðsla á vegum heilsugæslu í öllum bekkjum grunnskóla

Heilsugæsla Höfuðborgarvæðisins hefur sett inn á heimasíðu sína grein um samræmt forvarna- og heilsueflingarstarf sem skólahjúkrunarfræðingar halda úti í öllum grunnskólum landsins. Þar á meðal eru skólar á Suðurnesjum, sem eru þjónustaðir af skólaheilsugæslu Heilbrigðisstofnunar Suðurnesja.
 
Skólahjúkrunarfræðingar eru starfsmenn heilsugæslunnar sem eru staðsettir í grunnskólum og vinna samkvæmt Leiðbeiningum um heilsuvernd grunnskólabarna. Í Leiðbeiningunum er m.a. fjallað ítarlega um heilbrigðisfræðslu og hvað eigi að taka fyrir hjá hverjum árgangi.
 
Kynfræðslan, sem er hluti af heilbrigðisfræðslu, byrjar strax í 1. bekk og skólahjúkunarfræðingar eru svo með fræðsluinnlegg í öllum árgöngum sem koma inn á kynfræðslu.
 
Skipulag kynfræðslu:
 
1. bekkur – Líkaminn minn (forvarnarfræðsla gegn kynferðislegu ofbeldi) þar sem markmiðið er að börnin viti að þau eiga sinn líkama sjálf, börnin viti að kynferðisleg misnotkun er alltaf röng og aldrei þeirra sök, viti að þau megi segja NEI (æfa það) og viti að þau eigi að segja frá verði þau fyrir óþægilegri reynslu (aldrei að eiga vond leyndarmál). Þessari fræðslu er síðan oft fylgt eftir með myndinni um Leyndarmálið.

2. bekkur –Tilfinningar og líðan – markmiðið að þekkja og geta tjáð sig um tilfinningar sínar og líðan.

4. bekkur – Sjálfsmynd – markmiðið að börnin finni sínar jákvæðu hliðar og skilji mikilvægi þess að bera virðingu hvert fyrir öðru

5. bekkur – Samskipti – markmið að börnin beri virðingu fyrir sjálfum sér og öðrum, virði skoðanir annarra og æfi sig í að setja sig í spor annarra.

6. bekkur – Kynþroskinn – komið m.a. inn á líkamsbreytingar – sjálfsfróun – kynhneigð og kynferðislegt ofbeldi.

7. bekkur – Hugrekki til að standa með sjálfum sér –sjálfsmynd - færni í ákvarðanatöku (hver á að taka ákvörðun fyrir þig? Þú eða einhver annar?)

8. bekkur – Félagsþrýstingur – hvernig þekkjum við hann? Enn og aftur áhersla á sterka sjálfsmynd og að krakkarnir taki sínar ákvarðanir sjálf.

8. bekkur – Líkamsímynd – hvað hefur áhrif á hana? Fögnum fjölbreytileikanum.

9. bekkur – Kynheilbrigði – hvað einkennir góð sambönd – kynhneigð – tilfinningar – MÖRK – Mörk í kynlífi – Væntingar og mörk – Ef farið er yfir mörkin – Kynferðislegt ofbeldi – Kynsjúkdómar og getnaðarvarnir.

10. bekkur – Sambönd – ást, menning og trú – ástarsorg – kynferðislegar hugsanir – Samfarir, hvenær er maður tilbúinn – samfarir, væntingar og mörk – kynhneigð – trans – daður, áreitni, mörk og kynferðisofbeldi – Erótík, klám, list eða dónaskapur – klámvæðing – staðalímyndir.
 
Af vef Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins

Truflanir í símkerfi HSS - Viðgerð stendur yfir

MinnismerkiVegna tæknilegra örðugleika hefur orðið vart við truflanir í símkerfi HSS síðustu daga og vikur.

Vandamálið lýsir sér í því að í sumum tilfellum heyrist ekki milli viðmælenda. Þá þarf að leggja á og hringja aftur.

HSS biðst afsökunar á því ónæði sem hlotist hefur af þessu, en unnið er að úrbótum. Vonast er til þess að vandamálið verði leyst á allra næstu dögum.

Lausar stöður við aðhlynningu í Víðihlíð

Heilbrigðisstofnun Suðurnesja óskar eftir að ráða starfsfólk í aðhlynningu á hjúkrunarheimilið Víðihlíð Grindavík. Um er að ræða framtíðarstörf og afleysingarstörf. Unnið er í vaktavinnu. Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.

Helstu verkefni og ábyrgð

Starfsmenn í Víðihlíð bera ábyrgð á allri ummönnun skjólstæðinga í samráði við hjúkrunarfræðinga á deildinni.  Á heimilinu eru stuttar boðleiðir og góður starfsandi.

Hæfniskröfur

 • Viðkomandi þarf að tala íslensku
 • Jákvætt viðmót og sjálfstæð vinnubrögð 
 • Góð hæfni og geta til samvinnu
 • Starfsreynsla er æskileg

Frekari upplýsingar um starfið

Um er að ræða mjög áhugaverð, fjölbreytt og gefandi störf. Þeir sem hafa sótt um áður eru vinsamlegast beðnir um að sækja aftur um til að endurnýja umsókn.  Laun eru samkvæmt gildandi kjarasamningi sem fjármála- og efnahagsráðherra og hlutaðeigandi stéttarfélags.

Sótt er um starfið rafrænt á hér á vefnum undir Laus störf. Umsókn fylgi náms- og starfsferilskrá ásamt afriti af prófskírteinum og starfsleyfi. Ákvörðun um ráðningu byggist á innsendum gögnum og viðtölum. Tekið er mið af jafnréttisstefnu HSS við ráðningar á stofnunina. Öllum umsóknum verður svarað. Umsóknir gilda í sex mánuði.

Starfshlutfall 30-100%

Umsóknarfrestur er til og með 5. mars 2018

Nánari upplýsingar veitir

Ingibjörg Þórðardóttir, deildarstjóri Víðihlíð netfangið ingibjorgthordar@hss.is 422-0700 / 894-3774

Laus afleysingastaða móttökuritara

Laust er til umsóknar starf móttökuritara hjá Heilbrigðisstofnun Suðurnesja. Um er að ræða afleysingarstarf frá 1. maí til 31. ágúst í móttöku í Reykjanesbæ.

Helstu verkefni og ábyrgð

Starfið felur meðal annars í sér almenna afgreiðslu, uppgjör, símsvörun og bókanir. Upplýsingagjöf og aðstoð við skjólstæðinga auk samvinnu og aðstoðar við aðrar deildir innan stofnunarinnar.

Hæfniskröfur

 • Góð ensku og íslenskukunnátta
 • Góð almenn tölvukunnátta
 • Hæfni í mannlegum samskiptum
 • Sjálfstæði og frumkvæði í starfi
 • Reynsla af móttökuritarastörfum er kostur

Frekari upplýsingar um starfið

Sótt er um starfið rafrænt á hér á vefnum undir Laus störf. Umsókn fylgi náms- og starfsferilskrá ásamt afriti af prófskírteinum og starfsleyfi. Ákvörðun um ráðningu byggist á innsendum gögnum og viðtölum. Tekið er mið af jafnréttisstefnu HSS við ráðningar á stofnunina. Öllum umsóknum verður svarað.

Starfshlutfall er 60-100%

Umsóknarfrestur er til og með 5. mars 2018

Nánari upplýsingar veitir

Allar nánar upplýsingar um starfið veitir Ástríður Sigþórsdóttir, deildarstjóri móttöku í síma 422 0500, netfang: asta@hss.is

Gengið inn um aðalinngang HSS í Reykjanesbæ allan sólarhringinn

adalinngangur

Heilbrigðisstofnun Suðurnesja (HSS) hefur gert samning við Öryggismiðstöðina um að öryggisvörður verði á staðnum öll kvöld og um nætur. Hlutverk hans verður að vakta húsnæðið, gæta öryggis starfsfólks og skjólstæðinga og að hleypa skjólstæðingum HSS inn og afgreiða.

Leita skal til vaktþjónustu lækna ef ekki er um að ræða alvarleg veikindi eða slys utan dagvinnutíma. Vaktþjónusta lækna er á virkum dögum frá kl. 16 til 20, um helgar og helgidaga frá kl. 10 til 13 og aftur kl. 17 til 19.

Vegna slysa- og bráðaveikinda skal líkt og áður hringja í síma 1770 um kvöld, nætur og helgar og helgidaga til þess að meta þjónustuþörf.

Í neyðartilfellum á alltaf að hafa samband við 112.

Þeir sem þurfa á slysa- og bráðaþjónustu að halda, fæðingarþjónustu sem og aðstandendur mikið veikra sjúklinga á legudeild um kvöld, nætur og helgar og helgidaga, eiga að ganga inn um aðalinngang HSS en ekki um sjúkrabílainngang. Við innganginn er bjalla sem fólk ýtir á til að gera öryggisverði viðvart sem hleypir svo viðkomandi inn í biðsal HSS.


Er það von stjórnenda og starfsfólks HSS að þessar breytingar muni mælast vel fyrir, enda er tilgangurinn sá að bæta bæði þjónustu og öryggi á stofnuninni.

Opnunartímar HSS í Reykjanesbæ:

 • Móttakan er opin 08:00 - 20:00 á virkum dögum, aðra daga frá kl 10:00 - 19:00.
 • Tímapantanir alla virka daga frá kl. 08:00-16:00 í síma 422-0500
 • Almenn móttaka lækna, hjúkrunarfræðinga, sálfræðinga og ljósmæðra er alla virka daga frá 08:00 - 16:00. Panta þarf tíma.
 • Vaktþjónusta lækna, utan dagvinnutíma, er frá kl. 16:00 - 20:00 virka daga en um helgar og á helgidögum kl. 10:00 - 13:00 og 17:00 - 19:00.
 • Bráðaþjónusta vegna slysa og alvarlegra veikinda er veitt allan sólarhringinn.

Lausar stöður hjúkrunarfræðinga/nema í sumarafleysingar

Heilbrigðisstofnun Suðurnesja óskar eftir að ráða hjúkrunarfræðinga og/eða hjúkrunarfræðinema í afleysingarstörf í sumar. Um er að ræða dag- eða vaktavinnu á sjúkradeild, slysa- og bráðamóttöku, hjúkrunarheimilinu í Víðihlíð í Grindavík, heimahjúkrun og heilsugæslunni í Grindavík.

Leitað er eftir áhugasömum og metnaðarfullum einstaklingum sem geta unnið sjálfstætt. Á stofnuninni er góð samvinna milli deilda, boðleiðir eru stuttar og hér ríkir góður starfsandi.

Helstu verkefni og ábyrgð

Um er að ræða fjölbreytt og krefjandi starf með skemmtilegu og metnaðarfullu starfsfólki. Unnið er á grundvelli þverfaglegs samstarfs sérfræðinga og áhersla lögð á heildarsýn og samþætta þjónustu. Hjúkrunarfræðingar starfa samkvæmt lögum og reglugerðum um heilbrigðisstarfsmenn, siðareglum og markmiðum hjúkrunar og deildarinnar.

Hæfniskröfur

 • Hjúkrunarfræðingur með íslenskt hjúkrunarleyfi eða hjúkrunarfræðinemi sem hefur lokið þriggja ára námi í hjúkrunarfræði.
 • Faglegur metnaður.
 • Góð samskiptahæfni.
 • Sjálfstæði í vinnubrögðum.
 • Hlýtt og jákvætt viðmót.
 • Starfsreynsla er kostur.

Frekari upplýsingar um starfið

Starfsmenn í heimahjúkrun þurfa að hafa bílpróf og bifreið til umráða. Laun eru samkvæmt kjarasamningi fjármálaráðherra og hlutaðeigandi stéttarfélags. Sótt er um starfið rafrænt á hér á vefnum undir Laus störf. Umsókn fylgi náms- og starfsferilskrá ásamt afriti af prófskírteinum og starfsleyfi. Ákvörðun um ráðningu byggist á innsendum gögnum og viðtölum. Tekið er mið af jafnréttisstefnu HSS við ráðningar á stofnunina. Öllum umsóknum verður svarað.

Starfshlutföll 20 – 100%

Umsóknarfrestur er til og með 26. febrúar 2018

Nánari upplýsingar veitir

Ingibjörg Steindórsdóttir, framkvæmdarstjóri hjúkrunar í sími: 422-0500 og tölvupóstfang: ingibj@hss.is    

Lausar stöður sjúkraliða/nema í sumarafleysingar

Heilbrigðisstofnun Suðurnesja óskar eftir að ráða sjúkraliða og/eða sjúkraliðanema í afleysingarstörf í sumar. Um er að ræða dag- eða vaktavinnu á sjúkradeildinni, heimahjúkrun og hjúkrunarheimilinu Víðihlíð í Grindavík.

Leitað er eftir áhugasömum og metnaðarfullum einstaklingum sem geta unnið sjálfstætt. Á stofnuninni er góð samvinna milli deilda, boðleiðir eru stuttar og hér ríkir góður starfsandi.

Helstu verkefni og ábyrgð
Um er að ræða fjölbreytt og krefjandi starf með skemmtilegu og metnaðarfullu starfsfólki. Unnið er á grundvelli þverfaglegs samstarfs sérfræðinga og áhersla lögð á heildarsýn og samþætta þjónustu. Sjúkraliðar starfa samkvæmt lögum og reglugerðum um heilbrigðisstarfsmenn, siðareglum og markmiðum hjúkrunar og deildarinnar.

Hæfniskröfur

 • Íslenskt sjúkraliðaleyfi eða staðfesting á námi frá skóla.
 • Faglegur metnaður.
 • Góð samskiptahæfni.
 • Sjálfstæði í vinnubrögðum.
 • Hlýtt og jákvætt viðmót.
 • Starfsreynsla er kostur.

Frekari upplýsingar um starfið

Starfsmenn í heimahjúkrun þurfa að hafa bílpróf og bifreið til umráða. Laun eru samkvæmt kjarasamningi fjármálaráðherra og hlutaðeigandi stéttarfélags. Sótt er um starfið rafrænt á hér á vefnum undir Laus störf. Umsókn fylgi náms- og starfsferilskrá ásamt afriti af prófskírteinum og starfsleyfi. Ákvörðun um ráðningu byggist á innsendum gögnum og viðtölum. Tekið er mið af jafnréttisstefnu HSS við ráðningar á stofnunina. Öllum umsóknum verður svarað.

Starfshlutföll 20 – 100%
Umsóknarfrestur er til og með 26. febrúar 2018

Nánari upplýsingar veitir
Ingibjörg Steindórsdóttir, framkvæmdarstjóri hjúkrunar í sími: 422-0500 og tölvupóstfang: ingibj@hss.is 

Subscribe to this RSS feed