Vottorð

Gjöld fyrir læknisvottorð í heilsugæslu.  (Tók gildi 1. janúar 2021)

 • Vottorð vegna fjárhagslegrar aðstoðar við fötluð og sjúk börn, 0 kr.
 • Vottorð vegna endurhæfingarlífeyris, 0 kr.
 • Örorkuvottorð vegna lífeyristrygginga, 0 kr. 
 • Örorkuvottorð vegna slysatrygginga, 0 kr.
 • Vottorð um fjarvistir nemenda úr skólum, 642 kr.  
 • Framhaldsvottorð vegna slysatrygginga, 684 kr.
 • Áverkavottorð vegna slysatrygginga, 1.474 kr.
 • Vottorð vegna beiðni um þjálfun, 1.474 kr.
 • Vottorð vegna öflunar hjálpartækja, 1.474 kr.
 • Vottorð vegna lengingar fæðingarorlofs, 1.474 kr.
 • Vottorð vegna hreyfihömlunar (uppbót v. reksturs bifreiðar), 1.474 kr.
 • Vottorð vegna heimahjúkrunar, 1.474 kr.
 • Vottorð vegna vistunar sjúklings erlendis, 1.474 kr.
 • Vottorð vegna umsóknar um lyfjaskírteini, 1.474 kr.
 • Vottorð vegna sjúkranudds, 1.474 kr.
 • Vottorð vegna sjúkradagpeninga, 1.474 kr.
 • Læknisvottorð vegna ferðakostnaðar innanlands, 1.474 kr.
 • Vottorð vegna umsóknar um styrk og uppbót til kaupa á bifreið fyrir fatlaða, 1.474 kr.
 • Vottorð vegna bóta úr slysa- og sjúkrasjóðum stéttarfélaga, án greinargerðar, 1.474 kr.
 • Vottorð um fjarvistir til atvinnurekenda, 2.105 kr.
 • Vottorð um heilsufar nemenda til skóla, leikskóla og sumarbúða, 2.105 kr.
 • Vottorð um ónæmisaðgerðir og alþjóðaónæmisskírteini, 2.105 kr.
 • Vottorð um undanþágu til bílbeltanotkunar, 2.105 kr.
 • Vottorð vegna dagmóðurstarfa, 2.105 kr.
 • Vottorð vegna endurgreiðslu ferðakostnaðar, s.s. ferðarofs 2.105 kr.
 • Vottorð til skattayfirvalda, 2.105 kr.
 • Vottorð vegna veitingar ökuleyfis, 2.105 kr. 
 • Vottorð um heilsufar einstaklinga til félagsþjónustunnar og annarra stofnunar, 2.105 kr.
 • Vottorð um heilsufar kjörforeldra, stuðningsforeldra og fósturforeldra, 2.105 kr.
 • Vottorð vegna byssuleyfis, 5.895 kr.  
 • Vottorð vegna skóla og sumarbúða erlendis, 5.895 kr.
 • Vottorð um heilsufar eða vinnufærni vegna umhverfis eða atvinnu, þ.m.t. vegna atvinnuréttinda (meiraprófs), 5.895 kr.  


Fyrir eftirfarandi vottorð skal miða við hversu langan tíma það tekur lækni að gera vottorðið og skal greiða 4.948 kr. fyrir hverjar byrjaðar 20 mínútur:

 • Vottorð vegna þungunarrofs og ófrjósemisaðgerða,
 • Vottorð vegna umsókna um örorkubætur til lífeyrissjóða
 • Vottorð til lögmanna og tryggingafélaga vegna sjúkdóma eða slysa, til tryggingafélaga vegna líf- og  sjúkdómatrygginga eða umsókna um örorkubætur eða ættleiðingu, til lögreglu, sýslumanna
 • Vottorð vegna dvalar- og/eða atvinnuleyfa hér á landi og dvalar eða starfa erlendis
 • Ítarlegt vottorð um heilsufar einstaklings vegna beiðni þriðja aðila (skóla, atvinnurekanda, sjómannavottorð)


Greiðslur vegna vottorða fara ekki í afsláttarstofn.

Aðalnúmer

422-0500

Grindavík

422-0750

Vaktsími eftir lokun

1700

Neyðarnúmer

112